Den Haag, onderdoorgang Vaillantlaan

Den Haag, onderdoorgang Vaillantlaan
Opdrachtgever ProRail
Uitvoeringstijd 2008 - 2010
Bijzonderheden Ontwerp van de bouw van een nieuwe onderdoorgang
Werkzaamheden
  • Systems Engineering
  • Risicomanagement
  • Alignementen
  • Raakvlakkenbeheer
  • Kunstwerken
  • Geotechniek / grondwerk
  • Waterhuishouding
  • Wegontwerp, inclusief belijning, markering en bebording
  • Ondergrondse infrastructuur

Download projectblad

Locatie