Barendrecht, verbreding Dierensteinweg

Dierensteinweg - Barendrecht
Type project Reconstructie kruising
Opdrachtgever Gemeente Barendrecht
Uitvoeringstijd 2008
Bijzonderheden Ontwerp, bestek, advies van verbreding meerdere kruispunten en wegen
Werkzaamheden
  • Verkeerstechniek
  • Waterhuishouding
  • Wegontwerp, inclusief belijning, markering en bebording
  • Afwatering

 

Locatie