Geotechnisch bodemonderzoek in Havengebied Rotterdam

 

Wij hebben een raamovereenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam, een omvangrijk, mooi en uitdagend project. De overeenkomst loopt van 2022 tot 2026 met een optie voor verlenging van 2 keer 2 jaar. Onze focus ligt op het uitvoeren van boren en sonderen voor geotechnisch bodemonderzoek, zowel op het land als op het water. 

Bijzonderheden:

  • Doel: Het uitvoeren van geotechnisch  bodemonderzoek op diverse locaties in het havengebied van Rotterdam, bijvoorbeeld voor de bouw van maritieme constructies zoals jetty's en kades of voor het beoordelen van de zetting op recent opgehoogde terreinen. 
  • Intensief vooroverleg, afstemming en communicatie met de opdrachtgever tijdens de uitvoering zorgen voor een soepele voortgang van het project.
  • We hanteren de meest duurzame aanpak door het gebruik van hybride boor- en sondeerapparatuur zoals de hybride sondeertrucks en sondeerrupsen. Al ons equipment kan zonder problemen werken in de  milieuzones in het havengebied. 
  • Voor boringen en sonderingen op het water maken we gebruik van het onderzoeksschip "Geonaut", wat onze capaciteit en flexibiliteit vergroot en een efficiënte uitvoering garandeert. 
  • Onze werkzaamheden omvatten grondwatermonitoring,  bodemopbouw inventarisaties, laboratoriumproeven, korrelverdelingproeven en waterspanningsmetingen bij ophogingen. Alle bevindingen worden gedetailleerd gerapporteerd aan de klant en de Basis Registratie Ondergrond (BRO).
  • De variatie tussen land en water, diep water, planningsdynamiek, industriële opdrachtgevers en afstemming met verschillende partijen voegen complexiteit toe aan het project.  
  • Onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten (OO), verkeersdrukte op de weg, spoor en op het water, milieukundige bodemkwaliteit en flora en fauna voegen extra uitdagingen toe. 
  • Periodieke Veiligheids- en Gezondheidsbijeenkomsten met de opdrachtgever en andere raamcontractanten zorgen voor veiligheid en samenwerking. 

Dit project is een goed en trots voorbeeld van onze flexibiliteit, duurzaamheid en vermogen om complexe uitdagingen aan te gaan in een dynamisch havengebied. 

Locatie