Bodemonderzoek en sanering voor Nieuwe Sluis Terneuzen

 

Type Project: Bodemonderzoek en sanering voor Nieuwe Sluis Terneuzen
Opdrachtgever: Aannemerscombinatie Sassevaart
Uitvoeringstijd: 2016 - 2024
 

Bijzonderheden:

 • Volledige Cyclus: Onze bodemonderzoekers speelden een unieke rol in dit project, waar ze zowel de start als het einde markeerden. Ze begonnen met het opsporen van verontreinigingen in de grond en eindigden met het afsluitende onderzoek van het ketenpark.
 • Grondverzet: Het project omvatte een indrukwekkende hoeveelheid grondverzet van ongeveer 8 miljoen kuub.
 • Verontreiniging: De bodem bleek op meer plaatsen verontreinigd te zijn dan vooraf werd aangenomen. 
 • BRL9335 Certificaat: Vanwege het grote volume aan grond is er voor gekozen het BRL9335 Certificaat als bewijsmiddel voor de grondkwaliteit te gebruiken, waardoor de grond veilig kon worden toegepast.
 • Glauconiet:  Ter plaatse van de sluiskolk is op grote diepte, vanaf -17/18 meter NAP, een glauconiethoudende laag aangetroffen. Dit betreft een geologische laag waarin natuurlijk verhoogde gehalten aan zware metalen voorkomen. In Nederland is het relatief zeldzaam dat werkzaamheden tot deze laag worden uitgevoerd. In verband met de verontreinigingen was het noodzakelijk om de vrijkomende glauconiethoudende gronden separaat te onderzoeken en af te voeren. 
 • PFAS Regelgeving: Tijdens de aanleg werden nieuwe PFAS-regels ingevoerd, wat leidde tot het opnieuw onderzoeken en apart opslaan van reeds afgegraven grond. Dreigende stagnatie van de lopen de ontgravingen als gevolg van deze nieuwe PFAS-regels is daarmee voorkomen. 
 • Uitdagingen: De onderzoeken waren uitdagend vanwege beperkte ruimte, talloze kabels en leidingen, samenloop met andere werkzaamheden en de verharding.
 • Stakeholderbelangen: Verschillende belangen van stakeholders werden nauwkeurig afgewogen in het proces.
 • Samenwerking: Een effectieve samenwerking tussen verschillende disciplines, met korte communicatielijnen voor snel schakelen.

Werkzaamheden:

 1. Bodemonderzoek: Uitgevoerd op het bouwterrein van het sluizencomplex.
 2. Vaststellen van verontreinigingen: Cruciaal om de aard en omvang van verontreinigingen te begrijpen.
 3. Partijkeuringen: Gedetailleerde evaluaties van afzonderlijke grondpartijen.
 4. Coördinatie grondsaneringen: Efficiënte coördinatie voor een succesvolle grondsanering op de Schependijk, sluiskolk en landtongen.

Locatie