Emplacement Centraal Station Den Haag

 

Type project: Geotechnisch en milieukundig Bodemonderzoek 
Opdrachtgever: ProRail
Uitvoeringstijd: 2022 - 2025

Bijzonderheden: 

 • Er worden een aantal perrons verhoogd. verlengd en verbreed. Daarbij moet ook het brandmeldsysteem worden aangepast en zijn graafbewegingen nodig.  
 • Er is milieukundige begeleiding nodig bij iedere handeling die de verontreinigingssituatie kan wijzigen. 
 • Niet alle informatie is gedigitaliseerd of correct daardoor wijken kabellopen in de praktijk wat af.
 • Er werd Japanse Duizendknoop op het terrein aangetroffen. De aanpak van de uitroeiing hiervan is samen met de eigen ecoloog, omgevingsmanagement en een gecertificeerd hoveniersbedrijf uitgevoerd. 
 • Daarnaast is de locatie verdacht en onderzocht op de aanwezigheid van onontplofte oorlogsresten. Deze zijn echter nog niet aangetroffen. 
 • De dynamiek en omvang van het project is groot waardoor de planning goed moet worden afgestemd en onderzoeken gecombineerd worden uitgevoerd. 
 • Voor een soepele voortgang van het project wordt op de conditionerende aspecten volledig ontzorgd. 

Werkzaamheden: 

 • Geotechnisch en milieukundig bodemonderzoek.
 • Grondwater monitoring.
 • Bijdragen aan uitvragingen.
 • Doorspreken uitvoeringsplannen. 
 • Saneringsplan schrijven.

Locatie