Onderdoorgang Kattenburgerstraat Amsterdam

 

Type project: Bodemonderzoek voor aanleg nieuwe fietsverbinding onder spoorviaduct
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Directievoerder: Movares
Uitvoeringstijd: 2021 - 2022

Bijzonderheden: 

 • Geotechnisch bodemonderzoek op de spoorbaan. Is altijd bijzonder maar er is veel ervaring in het werken in de railinfra voor ProRail, ingenieursbureaus en aannemers. 
 • Het onderzoeksgebied lag vlak bij het Centraal Station in een druk gebied, zowel op het spoor als in de directe leefomgeving.
 • Er moest worden meegelift op een langdurige Treinvrije periode (TVP) met andere bedrijven die ook werkzaamheden uitvoeren. De werkdruk tijdens deze periode is hoog want er moet zoveel mogelijk onderzoek in korte tijd worden uitgevoerd. Hierdoor was goede afstemming nodig met de hoofdaannemer en hebben meerdere draaiboekbesprekingen plaatsgevonden.
 • Er zijn drie krollen en twee flatbacks ingezet. Eén voor het aan- en afvoeren van de boorequipment en werkwater en twee voor het sondeerframe. Een krol voor het vasthouden van het frame en de ander voor het tegengewicht bij het drukken van de sondeerconus. 
 • Er is altijd een voorman kabelinfra spoorse kabels aanwezig om te voorkomen dat er kabels geraakt worden. Er worden proefsleuven gegraven en op het sondeerpunt een casing weggetrild om te zorgen om vrij te zijn van kabels en leidingen en bij het sonderen geen last te hebben van ballast.
 • Er moest veel water worden aangevoerd voor het doen van de pulsboringen omdat de spoordijk erg hoog ligt en het grondwater ter plaatse van het viaduct diep staat.
 • De grondwaterstand is door middel van dataloggers in de boorgaten gedurende een jaar telemetrisch gemonitord.
 • Inzet van eigen BAM Infra OV spoormaterieel.

Werkzaamheden: 

 • Geotechnisch bodemonderzoek.
 • Sonderingen tot 40m diep.
 • Grondboringen, continu gestoken voor ongeroerde bodemmonsters, tot 25m diep.
 • Afstellen peilbuizen in de boringen en online grondwatermonitoring gedurende 1 jaar.
 • Geotechnische laboratoriumonderzoeken.
 • Milieukundig bodemonderzoek. 

Locatie