Uitzonderlijk diepe sondering Westblaak, Rotterdam

Type project: Sonderen voor te bouwen woontoren                                                                                                                                            
Opdrachtgever: Raamovereenkomst CRUX - Sondering op de Westblaak, Rotterdam
Uitvoeringstijd: November 2023

Bij Multiconsult gaan we verder dan de standaardnormen, en ons recente sonderingsproject op de Westblaak in Rotterdam is daar het levendige bewijs van. In een stedelijke omgeving met beperkte ruimte en een strikte tijdspanne, hebben wij een unieke prestatie geleverd die de grenzen van traditioneel bodemonderzoek verlegt.

Uitdagingen Overwonnen:
Beperkte ruimte, maximale resultaten: Midden in een omgeving met beperkte manoeuvreerruimte, omringd door bebouwing, hebben wij bewezen dat geen uitdaging te groot is. Ons gespecialiseerde team heeft doeltreffend gewerkt binnen de krappe grenzen, zonder concessies te doen aan de nauwkeurigheid van het sonderingsproces.

Tijd is geld, wij zijn efficiënt: Met een kritische tijdspanne in verband met winkelend publiek hebben wij efficiëntie hoog in het vaandel gehouden. Ons projectmanagement zorgde voor een naadloze uitvoering, met minimale verstoring voor de omgeving.

Technische Diepgang:
Dieper dan ooit: Waar standaard sonderingen gewoonlijk tussen de 25 en 35 meter reiken, hebben wij de diepten van 100 meter bereikt. Een technologisch huzarenstukje, waarbij we gebruik maakten van een casing of steunbuis om de kans op breuk te minimaliseren. Voor het uitvoeren van de sonderingen hadden we 22 ton druk nodig, het gewicht van onze geavanceerde hybride sondeertruck.

Naadloze Uitvoering:
Veiligheid voorop: Voorafgaand aan het sonderen hebben wij een Klicmelding gedaan om minimaal 2 meter afstand te houden van kabels en leidingen, wat onze toewijding aan veiligheid onderstreept.
LIS Melding voor Stedelijke Toestemming: In nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam hebben wij een LIS-melding gedaan, wat resulteerde in de benodigde toestemming en het vaststellen van het ideale tijdstip voor de uitvoering.

Locatie