Partijkeuringen

Sinds 1999 het Bouwstoffenbesluit (inmiddels vervangen door het Besluit bodemkwaliteit) van kracht is, is het hergebruik van steenachtige materialen aan strenge regels gebonden. Multiconsult voert vanaf het eerste uur al partijkeuringen uit op grond, funderingsmateriaal en asfaltgranulaat en toetst of hergebruik mogelijk is.

De veldwerkers zijn gecertificeerd voor BRL SIKB 1000, VKB-protocollen 1001 en 1002.

Bodemkwaliteit in kaart brengen

Tevens heeft Multiconsult de expertise in huis voor het opstellen van bodemkwaliteits- of bodemverwachtingskaarten en voert partijkeuringen uit volgens de BRL 9335: 'Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO-attest-met-productcertificaat en NL-BSB-certificaat voor grond'. Enkele succesvolle projecten zijn: A59, A4, A12, Hanzelijn, Noordzeekanaal.