Weg- en funderingsonderzoek

Multiconsult verricht in eigen beheer asfalt-, beton- en funderingsonderzoek.
Deze onderzoeken worden uitgevoerd ten behoeve van het vaststellen van de noodzaak van nieuwe of hergebruik van bestaande asfalt- en funderingsconstructies.