Nader onderzoek

Wanneer de bodem wordt verdacht van de aanwezigheid van ernstige verontreiniging of verontreinigd blijkt, zal de locatie nader moet worden onderzocht. Een nader onderzoek vereist een intensieve en nauwgezette monsterneming op basis van een doordacht boorplan. 

De specialisten van Multiconsult verzorgen dit voor u. De risicoanalyse wordt met de nieuwste expertsystemen (SANSCRIT) uitgevoerd. Multiconsult onderhoudt goede contacten met het bevoegd gezag en kunnen u adviseren over de te nemen vervolgstappen en subsidiemogelijkheden.