Bodemsanering

Bodemsanering onderzoek en advies

Voor de meer complexe locaties en bodemverontreiniging situaties wordt een apart bodemsaneringsonderzoek uitgevoerd. Veelal kan dit worden gecombineerd met het bodemsaneringsplan. Aan de hand van deze onderzoeksresultaten worden de mogelijkheden van verschillende saneringsvarianten bepaald. De huidige of toekomstige functie van de locatie is bepalend voor de saneringsvariant. Bij bodemverontreiniging staat tegenwoordig functiegericht saneren centraal. Een kosteneffectieve aanpak van verontreinigde locaties en het (beoogde) gebruik van een locatie zijn hierbij de zwaartepunten. Voor woningbouw locaties gelden daarom andere eisen dan voor kantoren en industrieterreinen.

Bodemsaneringsonderzoek, bodemonderzoek en bodemgebruik

Onderdeel van het bodemsaneringsonderzoek kan ook de optimalisatie van het bodemgebruik zijn. Hierbij wordt gekeken naar de milieuhygiƫnische- en geotechnische bodemkwaliteit in relatie tot het toekomstige bodemgebruik. U zult versteld staan van de uitkomsten van een dergelijk onderzoek! Daarnaast worden bestaande saneringstechnieken tegen nieuwe saneringstechnieken tegen het licht gehouden. Wat is er technisch mogelijk en welke techniek geeft de minste overlast. Kortom, niets wordt aan het toeval overgelaten.

Bodemsanering: plannen en planvoorbereiding

In het saneringsplan wordt de aanpak van de sanering beschreven. De gemaakte keuze voor een saneringsvariant wordt hierin verder uitgewerkt. Het saneringsplan vormt het formele document waarop de overheid toestemming verleent voor de bodemsanering. Het plan bevat daarom een aantal verplichte elementen dat is voorgeschreven in de Wet bodembescherming. Onderdeel van het plan is een kostenraming van de saneringskosten. Het bedrijfsbelang en de voortgang van de werkzaamheden of ontwikkelingen staan hierin voorop. Dus niet altijd de goedkoopste sanering levert het beste projectrendement op.

Wanneer voor de aanleg van bijvoorbeeld kabels en leidingen werkzaamheden in verontreinigde grond dienen te worden uitgevoerd, verzorgen wij de BUS melding en begeleiden u tijdens de uitvoering van het werk.