Milieukundige begeleiding

Milieukundige begeleiding bij bodemsanering

Voor de milieukundige begeleiding van bodemsaneringen heeft Multiconsult deskundige milieukundige begeleiders en DLP'ers (Deskundige Leidingevende Projecten in huis. Onze milieukundige begeleiders zijn BRL 6001 en 6003 gecertificeerd. Daarnaast zijn onze milieukundige begeleiders ervaren in het houden van milieukundig toezicht bij bodemsaneringswerken. Bij de voorbereiding en uitvoering van de milieukundige begeleiding wordt de milieukundige vanuit kantoor ondersteund door een adviseur.

Veiligheidskundige begeleiding

Bij de uitvoering van projecten moet de veiligheid gewaarborgd zijn. Om dit goed te organiseren kunnen met behulp van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) model alle mogelijke veiligheidsrisico's worden geïnventariseerd, voordat met de uitvoering begonnen wordt. Waar nodig dient elk ontwerp zodanig te worden aangepast, zodat de veiligheidsrisico's acceptabel zijn. Alle veiligheids- en gezondheidsaspecten worden beschreven in een Veiligheid & Gezondheidplan (V&G plan). Na het vaststellen van de verwachte risico's kunnen aansluitend specifieke (binnen)luchtmetingen bij de aanwezigheid van vluchtige stoffen of specifieke ecotoxicologische onderzoeken plaatsvinden. De specialisten van Multiconsult hebben hier jarenlange ervaring mee.

Binnen de afdeling Milieuadvies beschikt Multiconsult over een eigen MVK'er en drie DLP'er. De MVK'er is verantwoordelijk voor het opstellen van een V&G-plan en zorgt voor aansturing van de man in het veld, de DLP'ers.

Directievoering bodemsaneringen

Op verzoek van de opdrachtgever kan Multiconsult namens de opdrachtgever de totale uitvoering van de bodemsanering, eventueel gecombineerd met het dagelijks toezicht, begeleiden. Directievoering vindt plaats conform de DNR2011 en de UAV.

Opstellen evaluatierapporten bodemsanering

Het opstellen van een evaluatierapport en/of een BUS evaluatie verslag is verplicht bij de afronding van een bodemsanering. Van de sanering wordt door Multiconsult een duidelijk evaluatierapport opgesteld, waarin de uitgevoerde werkzaamheden worden beschreven. De resultaten van de saneringscontroles worden getoetst aan de wettelijke normen en aan de vastgestelde terugsaneerwaarden. Na het indienen van het evaluatierapport neemt Multiconsult de zorg op zich om namens de opdrachtgever en binnen de afgesproken termijn de goedkeuring terug te krijgen. De bodemsanering is namelijk pas afgerond als de formele goedkeuring van de overheid binnen is!

Nazorg en monitoring

In sommige gevallen dient na een bodemsanering nog monitoring en nazorg plaats te vinden. Multiconsult kan deze voor u verzorgen.

Vergunningen en meldingen

Multiconsult stelt in de planfase vast welke vergunningen en meldingen noodzakelijk zijn. Op verzoek van de opdrachtgever worden deze vergunningen en meldingen voor u aangevraagd.

Subsidies

Het aanvragen van subsidies voor bodemsanering is geen eenvoudige taak. Nadat is uitgezocht ├│f er subsidiepotjes zijn, volgt er een behoorlijke papierwinkel. De specialisten van Multiconsult laten zich hierdoor echter niet ontmoedigen, want een gedegen subsidie-aanvraag loont! Op verzoek van en namens de opdrachtgever kan Multiconsult de subsidie aanvraag voorbereiden.