Geomonitoring

Bouwen in binnenstedelijk gebied wordt door de steeds schaarser wordende ruimte meer en meer noodzakelijk. Het bouwproces in de dichte nabijheid van reeds bestaande bebouwing en infrastructuur vereist een nauwkeurige monitoring om schade aan de omgeving te voorkomen.

Ervaring in monitoring bij bodemonderzoek

Multiconsult heeft op het gebied van geomonitoring de afgelopen 10 jaar ruime ervaring opgedaan bij grote infrastructurele werken zoals:

  • Sofiatunnel (Betuweroute).
  • Noord/Zuidlijn Amsterdam.
  • Statentunnel Rotterdam.
  • Weenatunnel Rotterdam.
  • HSL.

Hierbij moet worden gedacht aan het plaatsen van hellingmeetbuizen, extensometers, drukdozen, waterspanningsmeters en peilbuizen (eventueel uitgerust met divers) voor het monitoren van horizontale en verticale grondbewegingen en veranderingen in grondwaterstanden gedurende de bouwfase.

Nieuwe ontwikkelingen

Naast het installeren van equipment is onlangs de activiteit op het gebied van monitoring uitgebreid, zodat een totaal pakket kan worden aangeboden bestaande uit het:

  • Opstellen van monitoringsplannen.
  • Plaatsen van apparatuur in de grond voor het verrichten van gronddeformatiemetingen en grondwatermonitoring.
  • Plaatsen van bovengrondse meetapparatuur zoals trillings- en geluidssensoren, meetbouten en zakbakens.
  • Verrichten van metingen op locatie.
  • Opzetten van meetnetten en faciliteren van datatransmissie.

De ervaring op het gebied van het aanbrengen van apparatuur met behulp van boor- en sondeertechnieken van de afdeling Bodemonderzoek wordt hierbij aangevuld en uitgebreid met de specialistische expertise die er op dit gebied binnen Multiconsult aanwezig is bij de adviesgroepen geotechniek en milieu en de afdelingen bemalingen en geodesie.

Lees meer over: