Geotechnisch onderzoek

Zo zijn er het vlaggenschip de Geonaut, zelfvarend en geheel selfsupporting voor alle soorten waterbodemonderzoek tot circa 19 meter waterdiepte, het onderzoekschip Ketelmeer voor waterbodemonderzoek tot circa 10 meter waterdiepte, de diverse (rups) boor- en sondeerequipement en handboorploegen. Multiconsult is een voorloper in het ontwikkelen van nieuwe en verbeteren van bestaande technieken en werkt hiermee samen met gerenommeerde onderzoeksinstellingen. Hiermee komen wij voortdurend tegemoet aan specifieke marktontwikkelingen, veranderende werkomstandigheden en toenemende veiligheidsvoorschriften.

Door de bundeling van diverse afdelingen binnen Multiconsult waaronder milieuadvies en geotechnisch advies is een integrale aanpak van projecten ontstaan  bij de voorbereiding, het onderzoek, de begeleiding en het advies. De basis vormt het nauwgezet en veilig uitvoeren van veldonderzoek. Dit uitgangspunt is bij de veldwerkers in goede handen.

De sondeer- en boormeesters zijn gedegen opgeleid in hun vakgebied. De boormeesters hebben de boormeester II en boormeester I (Fundeon) opleiding gevolgd en de sondeermeesters krijgen een aanvullende sondeermeester opleiding aan de Deltares Academy. Veel van de veldmedewerkers hebben de cursus grondmechanica en funderingstechniek (CGF-2) gevolgd. Hiernaast zijn de alle medewerkers in het bezit van een EHBO-diploma.

Multiconsult is aangesloten bij de branche-organisatie V.O.T.B., de vereniging ondernemers technisch bodemonderzoek.

Lees meer over: