Wegontwerp

Wegontwerp

Wegen zijn belangrijke schakels in de inrichting van Nederland. De verplaatsing van voetgangers, fietsen, personenauto’s en vrachtvervoer moet op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvinden. Het ontwerp hiervan vraagt binnen de schaarse ruimte om creatieve oplossingen. De engineers van Multiconsult zijn al jaren betrokken bij de aanleg en het beheer van grote en kleine projecten in geheel Nederland.

Op basis van locale omstandigheden en de specifieke eisen van de opdrachtgever worden ontwerpen gemaakt voor nieuwe en bestaande woongebieden, bedrijfsterreinen en rijkswegen. Samen met de andere specialisten van Multiconsult wordt gewerkt vanaf schetsidee tot de realisatie van het project.

Onze diensten:

  • 3D-wegontwerp met MX of Civil 3D
  • Ontwerp bouw- en woonrijpmaken
  • Rioleringsontwerp
  • Geotechniek
  • Reconstructies
  • Verhardingsadviezen
  • Opstellen van bestekken
  • Kostencalculaties