Vergunningen

Vergunningen

Multiconsult verzorgt het totaalpakket voor de vergunningen die nodig zijn voor kleine en grote infrastructurele projecten. Onder vergunningen wordt verstaan: vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen.

De activiteiten met betrekking tot de vergunningen kunnen worden onderverdeeld in 3 stappen:

  1. Inventarisatie van de benodigde vergunningen ten behoeve het voortraject.
  2. Verzorgen van de aanvraag van vergunningen.
  3. Beheren van de vergunningen gedurende de uitvoering van het project.

Inventarisatie benodigde vergunningen

Het doel van de inventarisatie van de benodigde vergunningen is het verkrijgen van inzicht in de kosten van het verzorgen van de vergunningaanvragen en het beheren van de vergunningen van een infrastructureel project. De ingeschatte kosten met betrekking tot vergunningen, tijdens de uitvoering van een project, bestaan uit een overzicht van leges verschuldigd aan de diverse bevoegde gezagen, uit een inschatting van de uren en kosten voor het verzorgen van de vergunningaanvragen en voor het beheren van de voorschriften en beperkingen vanuit de verkregen vergunningen gedurende het project.

Verzorgen en coördineren van de vergunningaanvragen

De vergunningencoördinator van Multiconsult verzorgt de vergunningaanvragen benodigd voor de realisatie van het project. Onder andere wordt op basis van de projectplanning en de vergunningen inventarisatie een planning van de aan te vragen vergunningen opgesteld, waarbij de geplande datum start werk en uiterste datum indienen vergunningaanvraag cruciaal zijn. De vergunningencoördinator is de intermediair tussen de verschillende bevoegde gezagen, de opdrachtgever en de projectorganisatie.

Beheren van de vergunningen

Het doel van het beheren van de vergunningen tijdens de uitvoering van een project is het borgen dat de voorschriften en beperkingen vanuit de diverse verkregen vergunningen worden opgevolgd.

In iedere vergunning zijn bepaalde voorschriften en beperkingen opgenomen; het niet opvolgen van deze voorschriften en beperkingen kan leiden tot intrekking van de vergunning. Ook dienen er vanuit diverse vergunningen periodieke meldingen of rapportages te worden aangeleverd aan het bevoegd gezag. Het beheren van de vergunningen vraagt een systematische aanpak en continue afstemming.