Railontwerp

Railontwerp

Railvervoer is een van de belangrijkste modaliteiten in Nederland. Om dit railvervoer te laten plaatsvinden is een kwalitatief goed spoornetwerk nodig. Multiconsult voert in opdracht van ProRail (hoofdspoorwegennet), Provincies (regionale lijnen) en de Gemeentelijke vervoersbedrijven van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag veel projecten uit.

Deze projecten kunnen betrekking hebben op nieuwbouw of vernieuwbouw. De afdeling Railontwerp levert de ontwerpen voor de uitvoering. Hiervoor is de afdeling ook door ProRail erkend. De ontwerpen betreffen met name het opstellen van een definitief ontwerp en een uitvoeringsontwerp op basis van een reeds aangeleverd voorlopig ontwerp vanuit de opdrachtgever.