Grondwatermodellering

Bij Multiconsult wordt gebruik gemaakt van verschillende grondwatermodellen om bodemverontreinigingen en verspreiding ervan in beeld te brengen.

Door middel van een computermodel kan de verontreiniging van alle kanten bekeken worden. Soms levert zo'n model zelfs inzichten op die niet zijn ontstaan bij het analyseren van cijfers en rapporten over de verontreiniging.

Grondwatermodellering biedt inzicht in gevolgen

Met een grondwatermodel kan bovendien de gevolgen van ingrijpen op de verontreiniging weergegeven worden. Ergens harder pompen heeft een gevolg elders. Of door grondwater te onttrekken wordt de verontreiniging van elders aangetrokken. Met het model wordt dat tastbaar.