Inspectie wegen & kunstwerken

Inspectie van een brug

Het vaststellen van de status van het onderhoud van civiele constructies is de basis voor duurzaam beheer. De constructieve en economische levensduur van kunstwerken kan bij doelmatig beheer en onderhoud aanzienlijk worden verlengd. Beheer en onderhoud van bestaande infrastructuur neemt in belang steeds meer toe. Inzicht in de kwaliteit van de infrastructuur gecombineerd met een aanvaardbaar gebruiksniveau worden vertaald in een beheerstrategie. Dit geldt zowel voor de omgeving van bedrijfsterreinen als openbaar gebied.

Inspectie

Specialisten van Multiconsult bepalen met behulp van moderne onderzoeksmethoden de conditie van het object en geven advies ten aanzien van herstelmogelijkheden, kosten en bestekken.

Diensten inspectie

 • Technische inspecties van kunstwerken, burger- en utiliteitsbouw
 • Inspecties van beschoeiingen en oeverbescherming
 • Inspecties van duikers
 • Inspectie wegen
 • Opstellen van onderhoudsadviezen
 • Opstellen van bestekken en kostenramingen
 • Begeleiding uitvoeringswerkzaamheden

Beheer

Met behulp van geautomatiseerde systemen worden resultaten van inspectie vertaald naar een prognose van de uitvoering van werkzaamheden en kostenramingen over periodes van meerdere jaren.

Diensten beheer

 • Inventarisatie
 • Opstellen beheer- en onderhoudsplannen
 • Advisering en ondersteuning bij geautomatiseerde systemen
 • Kostenramingen