Inframanagement

Inframanagement

Multiconsult adviseert bij het ontwikkelen van woongebieden gedurende het gehele proces van initiatief tot uitvoering. Dit gebeurt zowel door middel van procesmanagement als door de gehele civieltechnische engineering van alle plan fases.

De (her)ontwikkeling van woongebieden is een complex proces waarbij vele instanties en disciplines zijn betrokken. Naast de continue verificatie tussen gemaakte afspraken en het ontwerp is ook een goede afstemming van belang tussen de verschillende technische disciplines die betrokken zijn bij de realisatie van een dergelijk project. Multiconsult verbindt de verschillende wensen en eisen die gesteld worden tussen de inrichting boven maaiveld en de complexe inrichting die eronder ligt. Maar wij verzorgen ook afstemming tussen de vele partijen die goedkeuring moeten geven op de gewenste inrichting zoals gemeente, hulpdiensten, waterschap, nutsbedrijven etcetera.

Gedurende het planproces wordt gezocht naar optimalisatie door ook de diverse civieltechnische disciplines op elkaar af te stemmen zoals bijvoorbeeld een milieusanering en het toekomstig gebruik of ligging van kabels- en leidingen en de gewenste ontwikkeling. Door een goede afstemming worden (financiële) risico’s beperkt, kunnen slimme oplossingen worden meegenomen in de planvorming en kan een locatie eerder tot ontwikkeling komen.

Uiteindelijk kan ook de gehele besteksvoorbereiding worden verzorgd vanaf het bouwrijp maken tot en met de inrichtingsplannen met een technische uitwerking van het woonrijp maken.

Multiconsult is een ervaren partner bij de (her)ontwikkeling van de woonomgeving.