Welafdichting

Heeft een terrein een hellend verloop of ligt het peil lager dan het omringende water en komt er in de ondergrond een zeer slecht doorlatende laag voor, dan is het mogelijk dat er zich onder deze laag water bevindt, waarvan de stijghoogte uitgaat boven de onderkant van deze laag.

Het water staat dan onder druk en we spreken van spanningswater. Dit spanningswater tracht de ondoorlatende laag omhoog te drukken of vindt een natuurlijke weg naar boven.

Als gevolg van werkzaamheden of door natuurlijke processen kunnen openingen ontstaan in de afsluitende laag. Een opwaartse waterstroming door een opening in een afsluitende laag wordt een wel genoemd. Het spanningswater is veelal anders van samenstelling dan het freatische water (chloride, ijzer). Wellen zijn daarom doorgaans onwenselijk.

Wellen afdichten

Multiconsult heeft een techniek ontwikkeld om de wellen effectief af te dichten. Hierbij wordt een injectielans de grond ingedrukt met een sondeerwagen of rups, afhankelijk van de lokale terreingesteldheid. De injectielans wordt weggedrukt tot juist in de bovenzijde van het watervoerend pakket net onder de scheidende afsluitende laag, op een locatie zo dicht mogelijk bij de feitelijke wel. Vervolgens wordt een twee componenten gel geïnjecteerd in de wel met een speciaal daarvoor ontwikkelde pomp unit.