Bodemonderzoek

De afdeling Bodemonderzoek van Multiconsult heeft een rijke traditie in geotechnisch en milieukundig onderzoek zowel te land als te water. Voor elk terreintype is aangepast materieel beschikbaar of wordt bestaand materieel aangepast. Inventiviteit staat daarbij centraal.

De afdeling Bodemonderzoek van Multiconsult verricht de volgende activiteiten: