Bestekken

Bestekken

Voor het aanbesteden van een werk wordt doorgaans gebruik gemaakt van RAW-bestekken. Zowel grote als kleine werken hebben baat bij de gestructureerde vorm van een bestek, wat tevens kan dienen als contractstuk tussen opdrachtgever en aannemer. Het maken van een bestek gaat gepaard met tekeningen die het geheel inzichtelijk maken.

Opstellen

Een gedetailleerd bestek zorgt ervoor dat het werk gestructureerd en volgens de richtlijnen uitgevoerd wordt. De specifieke wensen van de opdrachtgever kunnen omgezet worden in een duidelijke bestekstekst, zodat deze onderdelen op de juiste wijze gemaakt worden. Daarnaast kan ook een besteksraming worden gemaakt, waarmee een goed beeld wordt gegeven hoeveel de werkzaamheden in totaal gaan kosten.

Tekeningen

Bij het bestek zijn vaak tekeningen bijgevoegd die de werkzaamheden visualiseren. Door deze tekeningen te laten vervaardigen door de bestekschrijver zelf, sluiten deze optimaal aan op het contractstuk. Daarnaast wordt hierdoor een nauwkeurigere hoeveelheidsbepaling gedaan.

Controle

Een ander aspect van bestekken is het controleren ervan. Door het bestek door een externe partij te laten controleren, kan gericht gezocht worden naar uitvoeringstechnische en eventueel kostenbesparende onderdelen van het bestek.