Advies, beheer en onderhoud

Advies, beheer en onderhoud

De markt verandert; er verschijnen met toenemende mate multidisciplinaire asset management projecten en nieuwe contractvormen, waarbij alle werkzaamheden in één contract worden geregeld, ook beheer en onderhoud. De infrastructuur van overheden en bedrijven moeten continu beschikbaar zijn. Van snelwegen en sluizen tot bedrijventerreinen, van klein tot groot. Door in de ontwerpfase al te denken over beheer en onderhoud kunnen de life cycle kosten aanzienlijk gereduceerd worden.

Meerwaarde

 • Jarenlange en internationale ervaring met multidisciplinaire infrastructuurprojecten.
 • Samenwerking met deskundige partners – van advies tot ontwerp, uitvoering en onderhoud.
 • Onze kennis van innovatieve werkmethoden en materialen kan de kosten voor onderhoud en beheer aanzienlijk reduceren.

Diensten

 • Benaderen van onderhoud op verschillende wijze
 • Begeleiding in de aanbestedingsfase
 • LCC benaderingen
 • FMECA’s en Risicoanalyses
 • Maximo gestuurd (professioneel Maintenance Management Systeem)
  • Planmatig en correctief onderhoud
  • Garantie contracten
 • Mogelijkheid van 24/7 service
 • Totaal ontzorger voor alle beheer en onderhoudsvragen
 • Opzetten van asset management organisatie
 • Ramingen opzetten voor meerjarig onderhoud
 • Ontwikkelen van asset management plannen
 • Begeleiden ontwerp t.b.v. levensduur optimalisatie
 • Kentallen ontwikkelen m.b.t. asset management.
 • Optimalisatie van multidisciplinair onderhoud
 • Inzicht verkrijgen in gedragen van de assets (cijfermatig – degeneratiegedrag)