Diensten

De markt verandert; er verschijnen met toenemende mate multidisciplinaire asset management projecten en nieuwe contractvormen, waarbij alle werkzaamheden in één contract worden geregeld, ook beheer en onderhoud. De infrastructuur van overheden en bedrijven moeten continu beschikbaar zijn. Van snelwegen en sluizen tot bedrijventerreinen, van klein tot groot. Door in de ontwerpfase al te denken over beheer en onderhoud kunnen de life cycle kosten aanzienlijk gereduceerd worden.

Voor het aanbesteden van een werk wordt doorgaans gebruik gemaakt van RAW-bestekken. Zowel grote als kleine werken hebben baat bij de gestructureerde vorm van een bestek, wat tevens kan dienen als contractstuk tussen opdrachtgever en aannemer. Het maken van een bestek gaat gepaard met tekeningen die het geheel inzichtelijk maken.

De afdeling Bodemonderzoek van Multiconsult heeft een rijke traditie in geotechnisch en milieukundig onderzoek zowel te land als te water. Voor elk terreintype is aangepast materieel beschikbaar of wordt bestaand materieel aangepast. Inventiviteit staat daarbij centraal.

Binnen de afdeling Civiel Ontwerp worden projecten op het gebied van Infrastructuur, Industrie en Energie behandeld.

De ondergrond van Nederland heeft een zeer gevarieerde bodemgesteldheid. De ondergrond wordt daarom als een belangrijk risico gezien voor onder andere wegen en stedelijke infrastructuur. Dit geldt voor alle fasen van een project, van voorontwerp en definitief ontwerp tot realisatie en beheer. De afdeling geotechniek van Multiconsult heeft de benodigde kennis en ervaring om dit risico voor alle fasen te beheersen.

Multiconsult adviseert bij het ontwikkelen van woongebieden gedurende het gehele proces van initiatief tot uitvoering. Dit gebeurt zowel door middel van procesmanagement als door de gehele civieltechnische engineering van alle plan fases.

Het vaststellen van de status van het onderhoud van civiele constructies is de basis voor duurzaam beheer. De constructieve en economische levensduur van kunstwerken kan bij doelmatig beheer en onderhoud aanzienlijk worden verlengd. Beheer en onderhoud van bestaande infrastructuur neemt in belang steeds meer toe. Inzicht in de kwaliteit van de infrastructuur gecombineerd met een aanvaardbaar gebruiksniveau worden vertaald in een beheerstrategie. Dit geldt zowel voor de omgeving van bedrijfsterreinen als openbaar gebied.

Al meer dan 30 jaar zijn wij een begrip op het gebied van milieuonderzoek en advisering. Wij helpen u vanaf het eerste historische onderzoek tot en met de oplevering van uw terrein, klein of groot. Wij hebben alle middelen in huis om (water)bodem, grondwater, asfalt en fundering, ondiep en diep te onderzoeken en een oplossing te vinden voor uw probleem. Van onderzoek tot partijkeuring, van milieukundige begeleiding tot risico evaluatie, voor al uw vragen over (water)bodem en bouwstoffen kunt u bij ons terecht. Milieuadvies vormt de basis voor de toekomstige ontwikkeling. Of het nu gaat om de sanering van aanwezige grond- of grondwater-verontreinigingen, het ontgraven en weer elders toepassen van grond of het creëren van waterberging, alles begint bij een goed en gedegen advies.

Railvervoer is een van de belangrijkste modaliteiten in Nederland. Om dit railvervoer te laten plaatsvinden is een kwalitatief goed spoornetwerk nodig. Multiconsult voert in opdracht van ProRail (hoofdspoorwegennet), Provincies (regionale lijnen) en de Gemeentelijke vervoersbedrijven van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag veel projecten uit.

Multiconsult verzorgt het totaalpakket voor de vergunningen die nodig zijn voor kleine en grote infrastructurele projecten. Onder vergunningen wordt verstaan: vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen.

Op het gebied van verkeersontwerp en verkeersmanagement biedt de sectie verkeer van Multiconsult de volgende activiteiten aan:

Wegen zijn belangrijke schakels in de inrichting van Nederland. De verplaatsing van voetgangers, fietsen, personenauto’s en vrachtvervoer moet op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvinden. Het ontwerp hiervan vraagt binnen de schaarse ruimte om creatieve oplossingen. De engineers van Multiconsult zijn al jaren betrokken bij de aanleg en het beheer van grote en kleine projecten in geheel Nederland.